Home » Teams » Opleidingsvisie van de KBVB

Opleidingsvisie van de KBVB

 1. Fun: plezier, spelvreugde
  • iedere jeugdspeler speelt voetbal
  • iedere jeugdspeler komt veel aan de bal
  • iedere jeugdspeler krijgt veel scoringskansen
  • iedere jeugdspeler mag vrij spelen (geen beperkingen door verplichte opdrachten)
  • iedere jeugdspeler wordt aangemoedigd door de coach
 2. Education: de voetbalopleiding en alles wat het spel vereist als bekwaamheden van de spelers
  • Iedere speler heeft het recht om een doelgerichte voetbalopleiding te krijgen in een door hem gekozen stage waarbij de leerdoelen en -inhouden aangepast zijn aan de ontwikkelingsfasen van de speler.
  • 7-12 jaar: aanleren, verbeteren en automatiseren van basistactieken en -technieken in wedstrijdechte omstandigheden, los van spelsystemen en collectieve opdrachten.
  • Vanaf 12 jaar: maximale aandacht op individuele ontwikkeling binnen een bepaald spelsysteem.

Doorheen de opleiding worden volgende karakteristieken voortdurend aangewend:

Filosofie = zone

Door in zone te voetballen ontwikkelt de speler zijn voetbalintelligentie: hij leert beter het spel lezen en neemt sneller de juiste beslissing in balbezit en bij balverlies. Op die manier vormen we intelligente spelers die het zonevoetbal beheersen, wat het uiteindelijke doel van de opleiding is.

Planning = leerplan KBVB

Dit plan bevat haalbare activiteiten in functie van de individuele mogelijkheden van elke speler. Deze activiteiten integreren alle technische, fysieke, tactische en psychologische technieken die noodzakelijk zijn om de vooropgestelde spelsituatie tot een goed einde te brengen.

Methode = MIM (wedstrijdvormen)

Het middel om het doel te helpen verwezenlijken. Reƫle wedstrijdsituaties (matchforms (M)) afgewisseld met vereenvoudigde oefeningen (Intermediate forms (I)) vormen de MIM-methode.

Pedagogische aanpak = Het kind staat centraal

 • Zorg voor een goede ontvangst!
 • Geef evenveel aandacht aan ELK kind!
 • Zorg voor een goede groepssfeer!
 • Sta op ieder moment klaar!
 • De trainingen zijn er voor de kinderen, niet voor de trainer die zich wil profileren!
 • Hou rekening met de psychologische kenmerken van iedere speler!